Söz verdiğimiz gibi, Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi, Arlem Genel Kurulu gibi pek çok uluslararası buluşmaya İzmir'de ev sahipliği yaptık. Sanatta ticarete İzmir dünyadaki önemli uluslararası toplantıların buluşma noktası haline getirdik.

Uluslararası Buluşmalara Ev Sahipliği Yapacağız