Yerel Demokrasi

Günümüzde dünya ölçeğinde uzun süredir demokratik bir gerileme yaşanmaktadır. Demokratik değerlerin zayıflamasının yanında, demokrasi yalnızca bir rejim olarak görülmekte ve totaliter rejimler güçlenmektedir. Oysa demokrasi, herkesin ortak iyiliğini gözeten bir değerler bütünüdür. Uyum içerisinde yaşamın nüvesidir.

8500 yıllık bir demokrasi şehri olan İzmir’de, dünyadaki bu gerilemenin karşısında demokrasiyi yeniden yeşertecek bir kavram geliştirdik. Bu kavram, insan haklarının yanında doğayı da bir hak öznesi olarak tanımlayan “Döngüsel Kültür” kavramı. Eylül 2021'de gerçekleşen UCLG Kültür Zirvesi'nin ana çıktısı olan Döngüsel Kültür dört temel ilkeye dayanıyor: Birbirimizle uyum, doğamızla uyum, geçmişimizle uyum ve değişimle uyum.

Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, 2022 yılında şehrimiz Avrupa Ödülü’ne layık görüldü. Bu yolda yerel demokrasisinin güçlendirilmesi için bir adım daha atarak Avrupa Demokrasi Başkenti Şehirler Ağı'na dahil olduk. İzmir, bu ağa Türkiye’den katılan ilk ve tek kent olma unvanını taşıyor. 

İzmir Demokrasi Ödülü, dünya demokrasisine katkıda bulunan bireyleri, sivil toplum kuruluşlarını, akademik çalışmaları ve her türlü girişimi destekleme amacıyla oluşturduğumuz bir ödül. Bu projemizle, demokratik değerlere önemli katkılar sağlayan kişileri onurlandırarak, demokrasinin güçlenmesine ve ilerlemesine katkıda bulunuyoruz. İzmir'in 8500 yıllık demokrasi şehri karakterini güçlendirerek, 21. yüzyılda daha demokratik bir dünya için olumlu değişimlerin öncüsü oluyoruz.

Kurduğumuz İzmir Vizyon Ortaklığı ağı sayesinde, şehrimizdeki bütün paydaşlarla ortak akıl ve ortak vicdan ilkesi doğrultusunda çalışıyoruz. Kurumlarımızın sahip olduğu kültürü ve birikimi demokrasi mücadelesinin temel yapı taşlarından birisi olarak görüyoruz.

İzmir Kent Konseyi’nin yürüttüğü birbirinden değerli çalışmaları çok önemsiyoruz. Kent Konseyi’nin ana düşüncesi, İzmir’i İzmirlilerin yönetmesi. Bir ortak akıl ve ortak vicdan merkezi olan bu birimimizin çatısı altında, sivil toplumla paydaşlarımızla ortaklıklar kuruyor, İzmir’de katılımcı bir yönetim anlayışına öncülük ediyoruz.

Belediye şirketimiz İzDoğa tarafından kurulmuş olan İzmir Planlama Ajansı (İZPA), İzmir'de demokrasinin güçlenmesi için yürüttüğümüz çalışmalarımıza önemli katkılar sunuyor. Belediyenin çeşitli birimleri ve diğer kurumlarla birlikte çalışan İZPA, İzmir için stratejiler ve eylem planları geliştirirken diğer metropollerle de aralarında güçlü etkileşimler kuruyor.

Bir Cumhuriyet mirası olan İktisat Kongresi’ne İzmir’in kurtuluşunun 100. yılında yeniden İzmir’de ev sahipliği yapmanın tarifsiz coşkusunu yaşadık. 15-21 Mart tarihlerinde, tıpkı yüz yıl önce olduğu gibi işçiler, çiftçiler, sanayiciler ve tüccar temsilcilerinin katıldığı buluşmaların ardından gerçekleşen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, Geleceğin Türkiyesi’nin temellerinin atıldığı bir ortak akıl ve ortak vicdan hareketi olarak hafızalara kazındı.

İmece İzmir, toplumsal mutabakatı büyütmek ve kent içindeki aktif vatandaşlığı teşvik etmek için çeşitli projeler ve uygulamalarla hayata geçirdiğimiz bir program. İzmir’den başlayarak imece kültürünü güçlendirmeyi hedeflediğimiz bu program dahilinde, şehrimizin bütün paydaşlarıyla aktif bir iletişim yürüterek ortaklıklar kuruyoruz.

Bizİzmir web sayfası ve mobil uygulaması ile vatandaşlarımızın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm güncel hizmetleri hakkında tek bir yerden, kolayca ve hızlı bir şekilde bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz. Vatandaşlar için kent hayatının daha kaliteli bir seviyeye taşınması sağlarken projelere vatandaş görüşlerinin dahil edilmesi ile hedef projelerimizi önceliklendiriyoruz. Kurum olarak, tüm hizmetler hakkında tek bir yerden hızlı bilgi akışı gerçekleştirerek vatandaşlarımıza şeffaf belediyeciliğin bütün imkanlarını sunuyoruz.

Türkiye’nin ilk Çocuk Belediyesi’ni, Seferihisar Belediye Başkanı olduğum dönemde, ilçemizde açmıştık. Bu vizyonu büyüterek İzmir’e taşıdık ve Tire’de Çocuk Belediyemizi hizmete aldık. İzmir Gürçeşme’deki Çocuk Belediyemizin açılışını ise çok yakında gerçekleştiriyoruz. Dünyayı çocuklarımızın gözünden gördüğümüz bir belediyecilik anlayışıyla İzmir’in bir çocuk kenti olma vizyonunu büyütüyoruz. 

Gençlerimizin memleketin kaderi ve geleceği ile ilgili söz sahibi olmadığı bir yaşamda, demokrasiden bahsedemeyiz. Bu doğrultuda, gençlerimize yaşamın her anında ve her alanında daha iyi imkanlar sunmak için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi, gençlerin siyasete ve karar süreçlerine katılımını sağlamak için kurduğumuz Gençlik Belediyesi. Demokrasiyi yaşamın her anına yaymak için  hayata geçirdiğimiz bu yapı, Türkiye’nin ilk ve tek Gençlik Belediyesi olma özelliği taşıyor. Gençlik Belediyemiz bünyesinde, gençlerimizi aktif yurttaşlık bilinciyle, kent yönetimine dahil ediyoruz.

Bir toplumdaki adalet duygusu, en güçlü olanı değil, en zayıf olanı nasıl koruduğu ile ölçülür. İzmir’in vicdanına ayna tutan Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğümüzü bu kapsamda kurduk. Birimimizin yürüttüğü çalışmalarla, İzmir’de her türlü baskıya, ayrımcılığa, nefret söylemine karşı mücadelemizi büyütüyoruz.

Bedenlerimiz için nefes almak ne ise toplum için de haber almak aynı şeydir. Doğru ve tarafsız haber alamayan toplumlar, nefes alamaz ve sonucunda önyargıların içinde boğulur. Demokratik değerlerini yitirir. Toplumumuzu hakikatle buluşturma sorumluluğunu üstlenen basın mensuplarımızın görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmelerini önemsiyoruz. Bu doğrultuda İzmir Gazeteciler Cemiyeti’yle birlikte, Uluslararası Basın Merkezimizi açtık. Her türlü baskıya, sindirme çabalarına rağmen, doğruyu savunan ve halkın sesi olan basın emekçilerimizin daima yanındayız.

İzmir’de, hiçbir zaman yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti için yapabileceklerimizin bir yerel yönetim olarak kısıtlı olduğunu düşünmedik. İzmir’in adalete erişimini artırmak için  hayata geçirdiğimiz “Adalet Otobüsü” projemiz, İzmir’in çeperinde yaşayan ve ekonomik durumu güçsüz vatandaşlarımızın, adalete erişimini artırdık.