Şehir merkezlerindeki atıl alanları değerlendirerek hakkaniyet esasıyla ekonomik durumu zayıf olan vatandaşlarımızın kullanımına açma sözü verdik. 

1 / 25.000  ölçekli Çevre Düzeni Planımız doğrultusunda kent içinde kalan sanayi alanlarını kent dışına taşımak üzere çalışmalarımıza başladık. İzmir kent merkezi ve 11 ilçede, çimento fabrikaları başta olmak üzere sanayi alanlarının değerlendirilmesi için gerekli imar planı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bornova ilçemizde yer alan Batıçim ve Çimentaş çimento fabrikalarına yönelik 1/25.000  ölçekli Çevre Düzeni Planında gerekli düzenlemeleri yaptık. Bu alanları vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda eğitim, park ve yeşil alan, sosyo-kültürel tesisleri içerecek şekilde yeniden planlıyoruz.

Şehir İçinde Yeni İskan Alanları Oluşturacağız