İzmir’i deprem ve afetlere karşı dirençli bir kent yapacağımıza söz vermiştik.

Bu doğrultuda göreve gelir gelmez, 30 Ekim depreminden de önce Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’nı kurduk. Deprem sonrasında düzenlediğimiz “Ortak Akıl Buluşması’yla yol haritamızı belirledik. Bilimsel verilere dayanan İzmir’in Deprem Eylem Planı’nı oluşturduk.

İzmir il merkezi referanslı 100 kilometre yarıçaplı bir alan üzerinde, kentimiz için risk oluşturan tüm diri fayların haritalandırıldığı çalısmalarımız ile deprem ve tsunami gibi olası afetler karşısında kentimizin güvenli bir biçimde yeniden yapılanmasını sağlayacağız.

İnşaat Mühendisleri Odası ortaklığıyla yürüttüğümüz çalışma kapsamında, sahada yapılan sokak taraması ile proje verileri irdelendi ve analizlerden elde edilen beton dayanımı verileri ile bütünleştirildi. Yani her bir binanın deprem karnesini çıkardık. Bayraklı’daki çalışmalarımızı tamamladık ve 31 bin yapının kimlik belgesini hazırladık. Bornova ilçemizde devam eden çalışmamız kapsamında ise 62 bin yapının incelemesi yoğun biçimde devam ediyor. Bornova'yı da tamamladıktan sonra kent merkezindeki 315 bin binanın incelemesini bitireceğiz. Ayrıca ruhsatlı yapıların deprem yapı etkileşim durumlarının belirlenmesi amacıyla İzmir il bütününde talebe dayalı olarak olarak ruhsatlı konut türü yapılarda ön inceleme çalışmalarımız devam ediyor. Mülkiyeti Belediyemize ait binaların deprem risk durumlarını belirlemek ve daha güvenli koşullarda kullanımlarının sağlanması için de 12 adet hizmet binamızda deprem performans analizi veya riskli yapı tespit çalışması yaptık. Yapı envanteri ve ön inceleme çalışması sonrası elde edilen veriler ışığında güvenli yapılaşmayı sağlayacak kentsel iyileştirme modelleri geliştiriyoruz.

Şehrimizin depremsellik riskini ve zemin davranış modelini oluşturmak için İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, ODTÜ ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladık. Türkiye’nin en kapsamlı mikrobölgeleme ve depremsellik çalışması ile karada ve denizde deprem risklerini tespit ediyoruz.

İzmir il merkezi referanslı 100 kilometre yarıçaplı bir alan üzerinde, kentimiz için risk oluşturan tüm diri fayların haritalandırıldığı çalısmalarımız ile deprem ve tsunami gibi olası afetler karşısında kentimizin güvenli bir biçimde yeniden yapılanmasını sağlayacağız. Bayraklı, Bornova ve Konak ilçe sınırları içerisindeki muhtelif alanların imar planına esas mikrobölgeleme etüt çalışmaları kapsamında Bayraklı ilçesinde 455 hektar, Bornova ilçesinde 952 hektar alanı taradık. Bornova ilçesinde 7.012 hektarlık alanda ise çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bayraklı ve Konak ilçelerimizde ise 4.500 hektarlık bir alanda mikrobölgeleme etütlerimizin hazırlıklarını tamamlıyoruz. 

Türkiye’nin en kapsamlı mikrobölgeleme çalışmasıyla karada ve denizde deprem risklerini tespit ediyoruz. Elde ettiğimiz veriler ışığında güvenli yapılaşmayı sağlayacak kentsel dönüşüm modellerini geliştiriyoruz. 

Vaad ettiğimiz şekilde depreme ve diğer afetlere dirençli İzmir hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.

İzmir’i Deprem Riskine Karşı Hazırlayacağız