10 Kasım 2023

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin verdiği karar açıkça hukuksuzdur. Verilen karar, hukuk araç kılınarak Anayasa’nın ihlali ve açık bir sivil darbe girişimidir. Anayasa Mahkemesi zımnen işlevsiz hale getirilmiştir. Yüksek yargı tümüyle siyasetin gündemine girmiştir.

İktidar, kutuplaştırma, ötekileştirme siyasetini, kendi gibi düşünmeyenler üzerindeki baskıyı artırarak sürdürmeye çalışıyor. Bunun için de hukuku bir baskı aracı olarak kullanmaktan çekinmiyor. Yargıtay’ın bu kararı bu baskının en somut göstergesidir. 100 yıllık Cumhuriyet’in birikimlerini, hukukun bağımsızlığını tamamen yok eden, adaletin terazisini bozan bir karardır bu karar.

Anayasa’yı yok sayan bir yargı kurumundan bu aşamadan sonra hak ya da adalet beklenemez. Verilen karar Anayasa Mahkemesi’nin fiilen yok sayılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle hukukun güvenliği kalmamıştır.

Huzur ve güven içinde yaşama, nefes alma güvencemiz dahi kalmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Özgür Özel anayasal düzene karşı bu kalkışma girişimi nedeniyle haklı ve meşru bir sivil direniş başlatmıştır. Anayasayı ortadan kaldıranlara karşı gün susma günü değildir.

İzmir olarak sokaklarda, meydanlarda, hayatın her alanında bu hukuksuzluğa teslim olmayacağımızı haykıracağız. En yakın zamanda buluşacağımız gün ve saati paylaşacağız.