İzmir'de temiz enerji politikalarını geliştirmek amacıyla özel sektör ve üniversitelerle eşgüdümlü çalışacağımızın sözünü vermiştik. Belediye şirketimiz İzEnerji’yi bu konuda çalışan ihtisas sahibi bir merkeze dönüştürdük.

İklim krizine karşı yerel yönetim vizyonu ve eylem planlarıyla fark yaratan Belediyemiz, 377 şehir arasından Avrupa Birliği’nin İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu’na seçildi. İzmir “iklim nötr” çalışmaları misyon platformu NetZeroCities ile koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Bu amaçla Küresel İklim Topluluğu (KİT) kuruldu ve KİT çalışmaları İzenerji A.Ş. bünyesinde sıfır karbon hedefi doğrultusunda yürütülüyor. Yerel, ulusal ve uluslararası destekleyicileri ile koordineli olarak en geniş iklim ağını oluşturmayı amaçlıyoruz. Böylece İzmir’in 2030 yılına kadar net-zero hedefine yönelik katılımcı bir yol haritası geliştiriyoruz. 

Ayrıca İzenerji bünyesinde toplamda 60 MW yenilenebilir enerji kapasitesinin kurulumu için çalışmalarımız devam ediyor. Enerji Yoksulluğunun azaltılması için Yeşil Dönüşüm Programı'nı başlattık. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU, ESHOT ve tüm iştirak şirketlerine “Yenilenebilir Enerji Kaynak Sertifikalı” elektrik enerjisi tedariki için İZENERJİ bünyesinde kurduğumuz İZETAŞ şirketimiz tarafından EPDK elektrik tedarik lisansını aldı ve bu şirketimiz üzerinden enerji alımını, yenilenebilir kaynak sertifikalı olarak sağlamaya dönük çalışmalar yürütüyoruz.

Vaad ettiğimiz gibi İzmir’de temiz enerji için hem kamu hem de özel sektörle birlikte çalışmaya devam ediyoruz.

Temiz Enerji Şehri İzmir