Stratejik Yönetim Sistemi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesindeki tüm birimler, çalışanlar ve süreçler arasındaki iletişimin etkin ve eşgüdümlü olduğu, aidiyet duygusunu geliştiren bir ekosistemi kurmak üzere kurum içi iletişimi iyileştirme projesini başlattık.

Kurum İçi İletişimi iyileştirme çalışmaları kapsamında, yöneticilerin bir araya gelerek tecrübe paylaşımı yapabileceği, liderlik vasıfları ve yönetsel potansiyellerine ilişkin farkındalık geliştirebilecekleri 6 ayda bir gerçekleştirilen “Yönet’işim" programı ile kurumda mevcut ve özellikle yeni göreve başlayan yöneticilere aydınlatıcı bir rehber oluşturmak için Yönetici El Kitabı hazırladık.

Kurumsal kimliğimizle uyumlu şekilde, çalışan bağlılığını artırmanın yanı sıra yöneticilerin yönetsel becerilerini destekleyecek, motivasyonel faaliyetler yürütecek şeffaflık ve tarafsızlık ilkelerini esas alan Kurum İçi İletişimi İyileştirme çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğiz.

Şeffaf Belediye