İzmir’de planlı yapılaşmayla yeni yaşam alanları yaratacağız dedik. 

11 merkez ilçemizde,  5 bin 200 hektarlık alanda 1/ 5.000 ​​Nazım İmar Planı revizyonunu gerçekleştirdik. Çeşitli nedenlerle imara açılan tarım arazileri başta olmak üzere hukuksuz ve sağlıksız yapılaşmanın önüne geçiyor, mevcuttaki metruk binaları yıkarak şehrimize güvenli alanlar yaratıyoruz. Karabağlar ilçemizde bulunan üç mahallede ve Konak ilçemizin Gültepe bölgesinde plansız ve niteliksiz yapılaşma nedeniyle oluşan sosyal, fiziksel ve teknik altyapı eksiklerinin önüne geçmek ve sağlıklı kentsel çevreler oluşturmak hedefiyle imar planı çalışmalarını tamamladık.

Planlı Yapılaşma