Hayatımızın akışını temelinden sarsan COVID 19 pandemisi, belediyecilikte de yeni bir modele ihtiyaç duyduğumuzu gözler önüne serdi. İzmir’de bu ihtiyacı gördük ve hızlı karar almak, halk sağlığını tehdit eden konularda koordinasyonu sağlamak, diğer kurumlar ve birimler arası uyumu artırma amacıyla Kriz Belediyeciliği programımızı başlattık.

Halk sağlığını güvence altına almak için, 2020 bahar aylarından itibaren İzmirlilerin yoğun olarak kullandığı alanlarda gerçekleştirilecek hijyen çalışmaları, belediyenin rutin hizmetlerinin halk sağlığı tehdit etmeyecek şekilde gerçekleştirilmesi gibi konularda çalışmak üzere Bilim Kurulumuz’u kurduk.

Tüm hizmet önceliğimizi değiştiren pandemi koşulları, sosyal yardımların da önceliğini artırdı. Bu dönemde hem esnafımıza hem de ekonomik zorluk yaşayan tüm vatandaşlarımıza destek olduk.

Özellikle iskele, otobüs durakları gibi yoğun noktalarda kullanılmaya başlanan Maskematik uygulaması, restoran, otel ve turizm işletmeleri için pandemi kurallarına uyumu gösteren Turuncu Çember Hijyen sertifikası gibi çalışmalar pandemi dönemi ve sonrasında yürüttüğümüz Kriz Belediyeciliği yaklaşımımızın bir sonucu.

Kriz Belediyeciliği İzmir’e Büyük Deneyim Kazandırdı