İzmir Körfezi’ni bir Yaşayan Körfez yapacağımıza ve Körfez’in yeniden yüzülebilir bir suya sahip olacağına söz vermiştik. 

 

Bu doğrultuda Yaşayan Körfez Seferberliği ile Körfez’deki kirliliği halının altına süpürmek yerine onu kaynağında sıfırlayan kapsamlı ve yenilikçi bir yol haritası belirledik. Karada, kıyıda ve denizin içinde bir zincirin halkaları gibi uzanan 11 ayrı projeyle Körfez’deki kirliliği kuşatma altına aldık. Titiz bir bilimsel planlamayla hazırlanan “Yaşayan Körfez Seferberliği” için ayırdığımız bütçe 11 milyar 95 milyon lira. İZSU’nun bu dönemde hayata geçirdiği ve devam eden  100 büyük yatırımın toplam bütçesi ise yaklaşık 20 milyar lira. 

 

Yaşayan Körfez Seferberliğimiz kapsamında son dört yılda Körfez’e açılan 260 kilometrelik yağmur suyu hattını tamamladık. 2023’te ise yaklaşık 7 milyar liralık dev bir yatırımla 230 kilometre yağmur suyu hattı daha yapıyoruz. Yatırımlarımız Balçova’dan Çiğli’ye kadar Körfezin etrafını saran tüm merkez ilçeleri kapsıyor.

 

Yaşayan Körfez Seferberliğimiz’in ikinci adımı, Körfez çevresindeki arıtma tesisi kurulu gücünde yaptığımız devamsa hamle. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin 604 bin 800 metreküplük 1-2 ve 3. Fazları düşük verimle çalışıyordu. 250 milyon liralık revizyon projemizle bunu en üst seviyeye çıkarıyoruz. Buna ek olarak Narlıdere’deki Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesini membran biyoreaktör teknolojisi ile 36 bin 400 metreküp artırarak 21 bin 600’den 58 bine çıkarıyoruz.

 

2023 Haziran ayında temelini  attığımız Dördüncü Faz’ın tek başına arıtacağı kirli su miktarı 216 bin metreküp. İnşaatımızın maliyeti toplam 600 milyon lira. Dördüncü Faz tamamlandığında Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin günlük arıtma kapasitesi 216 bin metreküp artarak 820 bin metreküpe çıkacak ve tesisimiz Türkiye’nin en büyük atık su arıtma tesisi unvanını geri alacak. Böylelikle bu dönemde İzmir Körfezi’ni temizleyecek toplam arıtma kapasitesini 626 bin 400 metreküpten 978 bin 800 metreküpe, yani yaklaşık 1 milyon metreküpe çıkartıyoruz.

 

Karabağlar’da kuracağımız İzmir’in ilk yeraltı arıtmasının kapasitesi ise 100 bin metreküp. Bu tesis, iç bölgelerde zaman zaman kokuya neden olan yavaş kanalizasyon akışını hızlandıracak. Öte yandan, bu tesiste arıtılmış atıksuların Meles Çayı’na verilmesiyle, Meles’e tatlı su kaynağı yaratılarak kent merkezinde ekolojik bir koridor oluşturulacak. 2026 yılında tamamlanacak 850 milyon liralık bu yatırımımızın bir özelliği de EXPO 2026 projemizin de bütünleyici bir parçası olması.

Arıtma tesislerimizin bu kurulu gücü İzmir’e yaklaşık elli yıl boyunca, yani bugünün genç İzmirlileri torun sahibi olduklarında dahi yeterli olacak. 

Halihazırda Çiğli Arıtma Tesisi’nden çıkan arıtılmış atık sular iç körfeze dökülüyor. Biz, 200 milyon liraya mal olan bir derivasyon kanalı açarak atık su deşarj noktasını değiştiriyoruz. Arıtılmış tatlı suları Eski Gediz yatağına ve buradan da Orta Körfez’e taşıyoruz. Böylelikle, arıtılmış atık suların iç körfeze yönelik koku baskısını ortadan kaldırıyoruz. Projemizin yapımı Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın iznini takiben başlayacak ve kısa sürede tamamlanacak.

Son olarak, körfezde sığlaşma kaynaklı koku sorununun da önüne geçiyoruz. Körfez’e akan derelerin getirdiği teressübat ile 0.5 metreye kadar sığlaşan dere çıkış ağızlarında eksi 4 metreye kadar deniz tabanında tarama çalışması yaparak kokuya neden olan malzemeleri alandan uzaklaştırıyoruz. Ayrıca Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi çıkış noktasında sığlaşan alanda dip taraması yapıyoruz. Tarama çalışmalarından çıkan çamurlarla Çilazmak Dalyanı’nın rehabilitasyonunu sağlayacak ve Körfez’in balık çeşitliliğinin korunmasına katkıda bulunacağız. Bu konudaki izin süreçleri de İZSU Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülüyor.

50 yılın birikmiş sorununu çözmek için elimizde bir sihirli değnek olmadığını iyi biliyoruz. Fakat bu meşakkatli yolu yürümekte tam kararlıyız. Bugün geldiğimiz noktada, İl Sağlık Müdürlüğü’nün Körfez’in farklı noktalarından aldığı numuneler üzerinde yaptığı analizler gösteriyor ki, İzmir Körfezi her geçen gün daha yüzülebilir bir suya sahip oluyor. Yaptığımız başvuru üzerine Mayıs 2022’den itibaren Narlıdere Limanreis yüzülebilir bir nokta olarak açıklandı. 

Vaad ettiğimiz gibi körfezde yüzülebilen noktalar, orta körfezden iç körfeze, yani kent merkezine doğru uzanmaya başladı. İzmir Körfezi’nde yüzeceğimiz günler çok yakın.

Körfez Dönüşümü Projesi'ni Gerçekleştireceğiz