İzmir’in on yıllardır süren çöp sorununu çözeceğimize söz verdik.

Bu yolda, devrim niteliğinde bir çalışmaya imza atarak Bölgesel Entegre Katı Atık Yönetimi Planımızı uygulamaya başladık. Şehrimizin çöpünü her gün 18 bin kilometre taşıyarak bertaraf ediyoruz. Harmandalı’da başlattığımız rehabilitasyon hamlesini tamamlamamıza çok az kaldı. 

2019 yılında Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Sahası'nda elektrik üretmek için hizmete aldığımız Biyogaz Tesisi bugüne kadar kurum bütçesine 719 milyon 309 bin TL katkı sağladı. Tesisimiz Harmandalı’nda 190 bin hanenin elektriğini üretecek kapasiteye sahip.

Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Bayındır İlçelerinin evsel atıklarını topladığımız Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisimizde günde 1200 ton atığı İzmir’in ekonomisine kazandırıyoruz. Biyometanizasyon Ünitemizde ve Gübre Ünitemizde işlediğimiz organik atıklardan enerji ve organik gübre üretiyoruz. Kentimizin kuzey aksında oluşan atıkları geri dönüştürdüğümüz Bergama Entegre Tesisimizde saatte 3 MegaWatt kapasite ile enerji üretiyoruz.

Öte yandan Menderes Atık Yönetim Alanımızın ÇED süreci tıkanmış durumda. Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın izin süreçlerini yavaşlatması bu tesisimizin zamanında tamamlanmasına yazık ki engel oldu. 

Bütün engellemelere rağmen, İzmir’i yeni ve modern kapalı bertaraf tesisleriyle donatıyoruz. İzmir’in çöpünden enerji elde ederek şehrimizin döngüsel ekonomisini büyütüyoruz.

 

İzmir'in Çöp Sorunu Kalmayacak