Hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde, biyogaz tesisleri kuracağımızı belirtmiş, buradan elde edeceğimiz enerjiyi çeşitli hizmetlerde kullanacağımızın sözünü vermiştik.

Bu kapsamda hizmete aldığımız Ödemiş Biyogaz Katı Atık Tesisi Ödemiş, Beydağ , Kiraz, Tire, Bayındır ilçelerindeki evsel katı atıkların değerlendirilip bertaraf edilmesi hizmetleriyle birlikte bölgede oluşan hayvansal atıklar ile park bahçe atıklarının değerlendirilerek biyogaz üretilmesi işlerini yürütüyor. 2020 yılı içerisinde tesisimiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nca kabulü yapılarak 7,8 Mwh kapasite ile elektrik üretimine başladı. Harmandalı Düzenli Atık Depolama alanında da biyogaz enerji üretim tesisimizi hizmete açtık.

2022'de hizmete aldığımız Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisinde ise geri dönüşüm sektörüne hammadde üretiyor, organik atıklardan elektrik enerjisi ve kompost üretimi sağlıyoruz. Kurulu gücü, 8.56 Mwe olan Bergama tesisimiz ile ilgili yeni lotların inşaatı ve ek yakıt üretim teknolojisi eklenmesine yönelik başvurularımızı yaptık.

Söz verdiğimiz gibi kurduğumuz biyogaz tesislerimizle elektrik ve geri dönüşüm sektörüne hammadde üretiminde hizmet veriyoruz.

Biyogaz Tesisleri