İzmir’i tarımda marka yapacağız, bu şehrin bereketini Türkiye’ye ve dünyaya ulaştıracağız demiştirk.

İzmir genelinde kuraklık ve yoksullukla mücadele için su kaynaklarını tasarruflu kullanan, piyasa değeri yüksek stratejik altı ürün grubu tespit ettik. Bunlar mera hayvancılığı, tahıl ve baklagiller, zeytin ve zeytinyağı, üzüm ve yağmura dayalı ürünler, kıyı balıkçılığı ve tuz. Bu ürünlerin il genelindeki envanterini ortaya koyarak sertifika almaları için gerekli süreçleri yürütüyoruz. 

2021’de Sasalı’da açtığımız İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi (İZTAM), stratejik ürünlerle ilgili havza planlaması çalışmalarımızı yürütüyor. İzmir tarımının kapsamı içinde, bu stratejik ürünlerin yanı sıra kestane, su ürünleri ve aromatik bitkiler gibi diğer ürünleri de destekliyoruz. Bu doğrultuda Türkiye'de ilk kapsamlı mera hayvancılık destek projesi olan Mera İzmir Projesi’ni uyguladık. Projelerimiz, kırsal yoksulluğu sona erdirmeyi, kuraklıkla mücadeleyi ve güvenli ve sağlıklı gıdaya erişimi artırmayı amaçlıyor. Bu amaçla, meralarda hayvanlarını otlatan ve atalık yem bitkilerini kullanan küçük üretici kooperatifleri destekliyoruz.

İzmir Tarım Geliştirme Merkezi’ni aynı zamanda “Başka Bir Tarım Sertifikası’nın” yasal denetimcisi haline getirdik ve kooperatiflerimizin bu stratejik ürünleri daha kolay pazarlamasını sağladık.

Altı Stratejik Ürün