İzmir’deki yağmur suyu hattımıza 2019 yılında 100 kilometre daha ekleyerek, yağmur suyunu bir sorun olmaktan çıkaracağımıza söz vermiştik.

Hedefimize ulaşmak için eşi görülmemiş bir seferberlik başlattık. Körfezin koku sorununun temel sebeplerinden biri olan bütünleşik sistem hattını ayırarak dört yılda Körfez’e açılan 260 kilometrelik yağmur suyu hattını tamamladık. 2023 yılı sonuna kadar 300 kilometreye ulaşmayı hedefliyoruz. İzmir’in yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarını birbirinden tümüyle ayırıyoruz. Tüm atık sular arıtma tesislerimize, yağmur suları ise hiç kirleneden doğrudan Körfez’e akıyor.

Vaad ettiğimizin 3 katı yağmur suyu hattını İzmir’e kazandırdık. İzmir’de son 23 yılda döşenen yağmur suyu hattının yüzde ellisini yalnızca 4 yılda yaptık.

 

100 Kilometre Yeni Yağmur Suyu Hattı