Yaşayan Körfez Yatırımları

Yaşayan Körfez Yatırımları

Yaşayan Körfez Projemizle, İzmir Körfezi’nin 50 yıllık kirlilik ve koku sorununu ortadan kaldırdık.

Karada, kıyıda ve denizde yürüttüğümüz projelerle körfezi hem temizliyor hem de restorasyon projeleriyle sağlığına kavuşturuyoruz.

Körfeze akan derelerimizde yürüttüğümüz restorasyon ve düzenleme çalışmalarımızla önemli bir kirlilik kaynağı olan dereleri yeniden doğaya ve İzmir’e kazandırıyoruz. Böylece derelerimiz tertemiz sularıyla Körfeze akıyor. Atıksu arıtma tesislerimiz sadece evsel atıksularımızı arıtmakla kalmıyor, aynı zamanda geri kazanım projeleriyle şehrin ekonomisine ve doğasına katkı sağlıyor. 

Atıksu arıtma tesislerimizdeki çamur çürütme, kurutma ünitesi yatırımlarımızla arıtmadan çıkan çamurlar kurutuluyor ve hammadde olarak çimento sektöründe kullanılıyor. Tesislerden çıkan arıtılmış sulardan ise tarımda, parklarda ve ekolojik restorasyonda kullanılarak faydalanılıyor. 

İzmir Körfezi’nde yürüttüğümüz deniz dibi taraması uygulamamızla İzmir Körfezi’ni her geçen gün daha temiz, daha canlı bir hale getiriyoruz. Bu çalışmalarımız sırasında çıkan dip çamurları aynı Körfez’in en önemli balık üreme alanlarından biri olan Çilazmak Dalyanı’nın restorasyonunda kullanılıyor.

11 Milyar TL’yi aşan Yaşayan Körfez yatırımlarımızı sadece bugünün değil İzmir’in geleceğine yapılan yatırımlar olarak görüyoruz ve gelecek nesillere temiz bir körfez bırakmak için çalışıyoruz. Yüzülebilir İzmir Körfezi hedefimize adım adım yaklaşıyoruz.