Güney-1 Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi

Güney-1 Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi

350 milyon lira yatırımla kurduğumuz, günde 1200 ton atık işleme kapasiteli Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’nde geri dönüşüm sektörüne hammadde sağlıyoruz. 

Tesisimizde, organik atıklardan üretilen enerji değeri yüksek metan gazı, toprak iyileştirme özelliği bulunan kompost ve tarımda kullanılabilecek nitelikte katı organik gübre elde ediliyoruz. 

Tesisimiz, aylık ortalama 116 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede enerji üretiyor.

  • 350 milyon TL yatırım
  • Günde 1200 ton atık işleme kapasitesi
  • Ayda 116 bin haneye elektrik